Ska den som tar sig rätt få begångna fel i efterhand accepterade som om de vore rätt? Byggnadsnämnden i Kristianstads kommun har en knepig uppgift framför sig.

Kristianstadsbladet 14 februari 2024

Blir beslutet rivning eller straffavgift? Eller ett fegt och prejudicerande ”okej”?

REGELBROTT

Är den till altan och på prickmark byggda påstådda pergolan på Hotell Åhus Seaside bortom – utanför! – bygglovet och därmed ett brott mot de regler som gäller?

Blir beslutet rivning eller straffavgift? Eller ett fegt och prejudicerande ”okej”? Oavsett beslut torde dilemmats (upp)lösning få bäring på framtida regeltolkning mellan utförare och kontrollerande myndighet.

Ska byggnadsnämnden och dess förvaltning Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för att gardera sig mot risker att framtida bygglovssökande tolkar regler och krav fritt ”tvingas” utforma bygglovshandlingar i minsta detalj?

Eller handlar det i grunden om att förvaltningens medarbetare inte aktivt agerat förebyggande och vaket och påtalat varje avvikelse från bygglov i ett tidigt stadium?

Även om de inte ser det som sin uppgift borde de ju vara erfarna nog att veta att det inte är ovanligt att det chansas i byggbranschen. Ofta är det ju lättare att bli förlåten än att i förhand be om lov. Bättre att de som ska kontrollera ligger steg före.

Byggnadsnämnden har ju tidigare visat beslutskraft. Klosterbageriet i Åhus byggde till en cafédel på 30 kvm 2020. Den användes innan kommunen slutbesiktigat. Bygget bedömdes att inte ha följt regelverket och nämnden gav som påföljd ägaren valet att riva tillbygget eller betala sanktionsavgift. Eftersom cafédelen behövs var valet givet – att betala sanktionsavgiften på 13 818 kronor.

För att kunna bygga ut Rigeleje Camping behövdes ett antal tallar fällas. Vissa träd ansågs som särskilt värdefulla och skulle sparas. Ändå fälldes tre sådana träd – eller inte? Kommunen och ägaren är oense. Nämndens majoritet beslöt att Rigeleje Camping ska betala en byggsanktionsavgift på 39 375 kronor.

På tre tomter i Transval i Åhus planerade Transvals Park AB att bygga 45 lägenheter.

19 träd, kanske fler, fälldes utan tillstånd, enligt Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. För detta beslöt nämnden att företaget ska betala 272 175 kronor i byggsanktionsavgift.

Ateljé Lyktan beslöts betala 300 562 kronor för att två lagertält stod kvar längre än bygglovstiden. Något företaget hade invändningar emot. Lyktan som gjort fel – enligt nämnden – har senare fått permanent bygglov.

Sett till de avgifter som nämnden beslöt i fallen ovan är frågan om vilket straffbelopp den anser att Åhus Seasides fastighetsägare Åhav Fastighets AB ska betala om den inte accepterar att riva uteserveringen på för byggnad förbjuden prickmark?

Ord står mot ord, tolkning mot tolkning. Ägare till Åhav ser påbyggnaden som en bygglovsbefriad pergola. En vanlig definition på pergola är ”en enkel trädgårdskonstruktion för växter, utan tak eller väggar”. Alla som sett tillbyggnaden har naturligtvis – i likhet med i sagan om Kejsarens nya kläder – sett att där varken finns tak eller väggar.

Oavsett vilket beslut byggnadsnämnden tar – riv eller betala – får den berättigad kritik. Likaså bygg-och miljöförvaltningen som rimligen och vaket i tid torde uppmärksammat ”svartbyggena”/överträdelserna och som inte varken muntligt eller i protokoll, noterat dem.

Sakpolitikerna

Åke Hultqvist, Yngsjö

Stefan Edenborg, Tollarp

Annika Persson, Åhus

Roland Persson, Åhus

Share This