Välkommen till Sakpolitikerna

– ditt lokala parti för hela Kristianstads kommun!

 

I Sakpolitikerna definierar vi sakpolitik med ”att det är viktigare att ett förslag bärs fram än vem som bär fram det.”

Den inställningen ger oss friheten i vårt politiska arbete att tänka och agera fritt. Vi kan ställa oss bakom och ge stöd åt en god tanke, ett gott initiativ, oavsett vem som är dess upphov.

Vi är ett lokalt parti. Vårt uppdrag är att på olika sätt aktivt verka och påverka så att politiken i Kristianstads kommun genom väl genomtänkta beslut blir den bästa tänkbara för dig och andra kommuninnevånare.

Vi styrs inte uppifrån, från ett riksdagsparti som kan begränsa hur partimedlemmarna agerar på kommunnivå.

Sakpolitikerna är ett till namnet nytt parti. Med namnet Sakpolitikerna tydliggör vi den politik som vi under sex mandatperioder redan fört fram och stått upp för i samtliga politiska beslut som vi haft möjlighet att delta i. Vi engagerar oss för hela Kristianstads kommun och har gjort så sedan partiet grundades som Åhuspartiet1994.

Lagändringar och andra omständigheter ledde till att vi inte deltog i valet 2018. Nu är vi inriktade på valet 2022 – och en nystart. Nu ska vi än mer, under nytt neutralt namn, omfamna hela kommunen.

Vi bygger vår politik på demokrati i dess grundläggande form och i respekt för att varje enskild människas utveckling, behov och tillvaro ska tillgodoses på bästa sätt.

Kanske vill du som sakpolitiker vara med att påverka och förankra vårt sakpolitiska DNA där du bor?

Har du ett samhällsintresse, är kvinna eller man, ung eller flerårig, och vill vara med och utveckla kommunen genom sakpolitik, så är du välkommen att kontakta oss!

Nyheter

Någon portion av fantasi kan bättre välkomna i rondell än vissna växter

Kan ett välkomnande till en ort vara mer attraktiv med en lokalt präglad utsmyckning än med ”vissna växter och ogräs”? Birgitta Malmberg anser det. Hon gör det i en insändare i KB/NSk 28 augusti utifrån den anblick Åhus nordliga rondell ger. För de flesta av oss ger...

“Samtidigt som Åhus ska vara, ska Åhus också bli!” – Synpunkter och förslag till ett framtida Åhus för fler

Genom att huvudsakligen förtäta Åhus ska samhälle och ort rymma ytterligare 2 000-2 500 invånare 2037. Vi i Sakpolitikerna har yttrat oss över det planförslag – Ändring av Översiktsplan för Åhus – som är utgångsläge för samhällets utveckling. Vi inlämnade...

Rusta upp ”ängavägen” mellan P-platsen och utsiktstornet vid Pulken så att det blir lättare för fler att ta sig fram

Upprustning av ”ängavägen” mellan P-platsen och utsiktstornet vid Pulken vid Härnestad, så att det blir lättare att ta sig fram för bland andra de som har stöd av rollator och de som kör barnvagn.Genom att anlägga ett par enkla mötesplatser kan två fordon mötas på väg...

Säker plats för att lämna och hämta bättre än tillfällig p-plats

Vilka intressen ska väga tyngst? Permanenta eller tillfälliga? Finns en lösning som gynnar alla intressenter? Kristianstadsbladet 3 mars 2023 "Planförslagets maximalt 213 parkeringsplatser täcker inte behovet under de 30 dagar som det finns tillstånd att organiserat...

Vår politik

  • Varje människa är unik
  • Varje människa har sin egen uppsättning av förutsättningar: genetiska, ekonomiska och sociala. Varje människa har rätt att få utveckla sina personliga talanger och sin mognad i den takt som det är möjligt för henne/honom.
  • Varje människa är lika värd, oberoende av ålder, kön, hudfärg, ras, tro, sexuell läggning, nationalitet eller kulturell bakgrund.
  • Varje människa har ansvar för sina handlingar. För minderåriga har föräldrar/vårdnadshavare huvudansvaret.
  • Varje människa som bor och vistas i Sverige ska följa och bli behandlad enligt de lagar, förordningar och regler som gäller i landet.
  • Varje människa ska behandlas rättvist av den kommunala myndigheten. Lika fall ska behandlas lika.
  • Kommunal service ska erbjudas under strikt iakttagande av lagens krav på öppenhet, skäliga normer, kvalitet och jämlikhet.
  • FN:s konvention om Barnets rättigheter – Barnkonventionen – ska alltid följas i tillämpliga delar i den kommunala verksamheten.
vår politik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av det senaste från oss genom att få våra nyhetsbrev.

Du kan när som helst avregistrera dig om du känner att

du inte längre vill ta del av vår information.

Länk finns i varje nyhetsbrev.

Tack! Din epost är tillagd.