Välkommen till Sakpolitikerna

– ditt lokala parti för hela Kristianstads kommun!

 

I Sakpolitikerna definierar vi sakpolitik med ”att det är viktigare att ett förslag bärs fram än vem som bär fram det.”

Den inställningen ger oss friheten i vårt politiska arbete att tänka och agera fritt. Vi kan ställa oss bakom och ge stöd åt en god tanke, ett gott initiativ, oavsett vem som är dess upphov.

Vi är ett lokalt parti. Vårt uppdrag är att på olika sätt aktivt verka och påverka så att politiken i Kristianstads kommun genom väl genomtänkta beslut blir den bästa tänkbara för dig och andra kommuninnevånare.

Vi styrs inte uppifrån, från ett riksdagsparti som kan begränsa hur partimedlemmarna agerar på kommunnivå.

Sakpolitikerna är ett till namnet nytt parti. Med namnet Sakpolitikerna tydliggör vi den politik som vi under sex mandatperioder redan fört fram och stått upp för i samtliga politiska beslut som vi haft möjlighet att delta i. Vi engagerar oss för hela Kristianstads kommun och har gjort så sedan partiet grundades som Åhuspartiet1994.

Lagändringar och andra omständigheter ledde till att vi inte deltog i valet 2018. Nu är vi inriktade på valet 2022 – och en nystart. Nu ska vi än mer, under nytt neutralt namn, omfamna hela kommunen.

Vi bygger vår politik på demokrati i dess grundläggande form och i respekt för att varje enskild människas utveckling, behov och tillvaro ska tillgodoses på bästa sätt.

Kanske vill du som sakpolitiker vara med att påverka och förankra vårt sakpolitiska DNA där du bor?

Har du ett samhällsintresse, är kvinna eller man, ung eller flerårig, och vill vara med och utveckla kommunen genom sakpolitik, så är du välkommen att kontakta oss!

Nyheter

Låt högstadiet vara kvar i Arkelstorp

Fajten för att Spängerskolan i Arkelstorp ska behålla sitt högstadium är viktig – och gäller så mycket mer än i vilken skola som högstadieeleverna i bygden ska gå i.g. Kristianstadsbladet 24 april 2024 HÖGSTADIET I ARKELSTORP Skolans fortsättning som F-9 skola...

Mjäkigt beslut efter lagbrott – ”Lex pergola” kan försvåra i framtiden?

Var så god! Gör som ni vill! Istället för ett skarpt beslut mot lagbrott blev ett oenigt beslut i byggnadsnämnden ett generöst frikort. Kristianstadsbladet 12 april 2024 ÅHUS SEASIDE Beslutet visade sig bli knappast något annat än en i stunden passlig och ynklig...

Bygglov. Hur ska det gå för pergolan vid Åhus Seaside?

Ska den som tar sig rätt få begångna fel i efterhand accepterade som om de vore rätt? Byggnadsnämnden i Kristianstads kommun har en knepig uppgift framför sig. Kristianstadsbladet 14 februari 2024 Blir beslutet rivning eller straffavgift? Eller ett fegt och...

Sakpolitikerna har begärt laglighetsprövning om förvärv av Galleri Bulevard har gått rätt till

” Förvaltningsrätten i MalmöBox 4522203 20 Malmö 20231221 Hemställan om Laglighetsprövning enligt kommunallagen gällande kommunfullmäktiges i Kristianstad beslut 20231212 om förvärv av Galleria Boulevard Gäller Ärendena 6-8, sidorna 46-78, i KALLELSE MED...

Vår politik

  • Varje människa är unik
  • Varje människa har sin egen uppsättning av förutsättningar: genetiska, ekonomiska och sociala. Varje människa har rätt att få utveckla sina personliga talanger och sin mognad i den takt som det är möjligt för henne/honom.
  • Varje människa är lika värd, oberoende av ålder, kön, hudfärg, ras, tro, sexuell läggning, nationalitet eller kulturell bakgrund.
  • Varje människa har ansvar för sina handlingar. För minderåriga har föräldrar/vårdnadshavare huvudansvaret.
  • Varje människa som bor och vistas i Sverige ska följa och bli behandlad enligt de lagar, förordningar och regler som gäller i landet.
  • Varje människa ska behandlas rättvist av den kommunala myndigheten. Lika fall ska behandlas lika.
  • Kommunal service ska erbjudas under strikt iakttagande av lagens krav på öppenhet, skäliga normer, kvalitet och jämlikhet.
  • FN:s konvention om Barnets rättigheter – Barnkonventionen – ska alltid följas i tillämpliga delar i den kommunala verksamheten.
vår politik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av det senaste från oss genom att få våra nyhetsbrev.

Du kan när som helst avregistrera dig om du känner att

du inte längre vill ta del av vår information.

Länk finns i varje nyhetsbrev.

Tack! Din epost är tillagd.