Välkommen till Sakpolitikerna

– ditt lokala parti för hela Kristianstads kommun!

 

I Sakpolitikerna definierar vi sakpolitik med ”att det är viktigare att ett förslag bärs fram än vem som bär fram det.”

Den inställningen ger oss friheten i vårt politiska arbete att tänka och agera fritt. Vi kan ställa oss bakom och ge stöd åt en god tanke, ett gott initiativ, oavsett vem som är dess upphov.

Vi är ett lokalt parti. Vårt uppdrag är att på olika sätt aktivt verka och påverka så att politiken i Kristianstads kommun genom väl genomtänkta beslut blir den bästa tänkbara för dig och andra kommuninnevånare.

Vi styrs inte uppifrån, från ett riksdagsparti som kan begränsa hur partimedlemmarna agerar på kommunnivå.

Sakpolitikerna är ett till namnet nytt parti. Med namnet Sakpolitikerna tydliggör vi den politik som vi under sex mandatperioder redan fört fram och stått upp för i samtliga politiska beslut som vi haft möjlighet att delta i. Vi engagerar oss för hela Kristianstads kommun och har gjort så sedan partiet grundades som Åhuspartiet1994.

Lagändringar och andra omständigheter ledde till att vi inte deltog i valet 2018. Nu är vi inriktade på valet 2022 – och en nystart. Nu ska vi än mer, under nytt neutralt namn, omfamna hela kommunen.

Vi bygger vår politik på demokrati i dess grundläggande form och i respekt för att varje enskild människas utveckling, behov och tillvaro ska tillgodoses på bästa sätt.

Kanske vill du som sakpolitiker vara med att påverka och förankra vårt sakpolitiska DNA där du bor?

Har du ett samhällsintresse, är kvinna eller man, ung eller flerårig, och vill vara med och utveckla kommunen genom sakpolitik, så är du välkommen att kontakta oss!

Denna hemsida är under uppbyggnad precis som partiet.
Vi bygger på med mer information allteftersom.

Nyheter

När kommunen när lokala handeln ökar ortens attraktion och livskraft

Debatt Kristianstadsbladet 30 maj 2022 SAKPOLITIKERNA Låt oss lyfta på alla tillgängliga huvudbonader för handlarna Ronny och Ann-Sofie Carlsson på Matöppet i Önnestad! Genom egna initiativ visar de hur service fortsatt kan ges till närboende när ett kommunalt beslut...

Förenklande stödjande kommunal attityd ger harmoniska företagare

Debatt Kristianstadsbladet 16 maj 2022 SAKPOLITIKERNA Det ska vara lätt – och välkommet – att vara företagare i Kristianstads kommun! I praktiken innebär detta ett öppet förenklande ­sinne från, inte minst kommunen och dess myndigheter genom dess tjänstepersoner – och...

Skatepark var möjlig att förverkliga – om vuxen gett ungdomar sökstöd

Debatt Kristianstadsbladet 3 maj 2022 FRITID – Vad har hänt med förslagen vi lämnade för två år sedan? Det var andemeningen i en fråga som en av besökarna ställde vid sammanfattningen på Kristianstad kommuns avslutande dialogmöte i Önnestads folkhögskola onsdagen...

Visst behöver Tollarp en boost till framtidsoptimism

Debatt Kristianstadsbladet 13 april 2022 Demokrati Den kommunala politiken blir mer och mer anonym, besluten fattas över folks huvuden. Ju längre avståndet mellan politik och medborgare blir, desto mer urvattnad blir demokratin. Vi kan se på utvecklingen i...

Vår politik

  • Varje människa är unik
  • Varje människa har sin egen uppsättning av förutsättningar: genetiska, ekonomiska och sociala. Varje människa har rätt att få utveckla sina personliga talanger och sin mognad i den takt som det är möjligt för henne/honom.
  • Varje människa är lika värd, oberoende av ålder, kön, hudfärg, ras, tro, sexuell läggning, nationalitet eller kulturell bakgrund.
  • Varje människa har ansvar för sina handlingar. För minderåriga har föräldrar/vårdnadshavare huvudansvaret.
  • Varje människa som bor och vistas i Sverige ska följa och bli behandlad enligt de lagar, förordningar och regler som gäller i landet.
  • Varje människa ska behandlas rättvist av den kommunala myndigheten. Lika fall ska behandlas lika.
  • Kommunal service ska erbjudas under strikt iakttagande av lagens krav på öppenhet, skäliga normer, kvalitet och jämlikhet.
  • FN:s konvention om Barnets rättigheter – Barnkonventionen – ska alltid följas i tillämpliga delar i den kommunala verksamheten.
vår politik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av det senaste från oss genom att få våra nyhetsbrev.

Du kan när som helst avregistrera dig om du känner att

du inte längre vill ta del av vår information.

Länk finns i varje nyhetsbrev.

Tack! Din epost är tillagd.