OM OSS

Den nytta, den kraft och den utveckling som ett förslag ger är grunden för Sakpolitikernas politiska arbete. Det gäller i våra egna förslag och i våra ställningstaganden till andras.

Vi benämner vår politik för sakpolitik. Det är ”saken” som gäller. Nyttan, servicen, det förväntat goda resultatet som ett förslag kan ge för dig och andra som kommuninvånare är det väsentliga. Inte varifrån ett förslag kommer. Det innebär att vi kan ge vårt stöd till alla goda förslag, utan att diskvalificera något för att det presenteras av ett visst parti.

På kommunal nivå är de flesta förslag, beslut och genomföranden på en praktisk nivå. En särskild service ska ges. Till exempel undervisning, omsorg och äldrevård. Vissa tjänster ska tillhandahållas. Det kan vara lokaler och boenden, gator, vägar, parker, vatten och avlopp, renhållning, räddningstjänst.

Den kommunala verkligheten omfattar självfallet betydligt mer än de här exemplen.
Det mesta är dock av praktisk natur och mycket är styrt av lagar och förordningar. Det bästa för individ och samhälle är sakpolitiskt inriktat. För nyttan för dig som medborgare. Rikspartiernas ideologier hör mer hemma på region- och riksnivå.

Sakpolitikernas filosofi är att lyhört föreslå och ställa sig bakom sådana förslag som du i ditt dagliga liv har nytta av.

Rösta på Sakpolitikerna i kommunalval och på den politik som passar dig och de dina bäst och mest i region- respektive riksdagsval

Share This