Nyheter

Nyheter

Säker plats för att lämna och hämta bättre än tillfällig p-plats

Vilka intressen ska väga tyngst? Permanenta eller tillfälliga? Finns en lösning som gynnar alla intressenter? Kristianstadsbladet 3 mars 2023 "Planförslagets maximalt 213 parkeringsplatser täcker inte behovet under de 30 dagar som det finns tillstånd att organiserat...

Så klart att vi ska ha ett Mirómuseum i Kristianstad

Spännande att ta del av en kulturdebatt i Kb/NSk. Uppenbarligen är det flera som känner att Nils Trydings donation är viktig att förvalta på rätt sätt. Kristianstadsbladet 27 september 2022 För Sakpolitikerna är en massiv satsning på kultur i alla former en...

Öppen attityd där alla räknas ställer ingen med behov utanför

Kristianstadsbladet 6 september 2022 Vi, Sakpolitikerna, fick för några dagar ett e-brev med frågan: ”Jag hittar inget i ert program om personer med funktionshinder har ni inget program för detta?” VAL 2022/INKLUDERANDE Alla är värda respekt. Alla ska få samhällets...

Utveckla Kristianstads kulturella identitet med välkomnande scen

Kristianstadsbladet 24 augusti 2022 Det är dags nu att diskutera hur regionens resurser fördelas, vilket Carina Ostrander, tillfällig vd på Malmö Opera, uppmanar Hässleholms kulturchef Jens Olsson att göra i en kulturdebattartikel i KB 2022-08-06. VAL 2022 Det är...

”Tusenlappen” ska kunna gälla alla orter och stadsdelar i kommunen

Debatt Kristianstadsbladet 18 augusti 2022 DEMOKRATI Svar på Magnus Forsbergs replik 9 augusti på vår debattartikel ”Ge byalagen tusen kronor per invånare för att främja projekt”. Tack Magnus för din fråga. Först och främst ska detaljerna, däribland praktiska och...

Ge byalagen tusen kronor per invånare för att främja projekt

Kristianstadsbladet 3 augusti 2022 Framtiden för friluftsbadet i Huaröd är oviss. Det finns ett stort investeringsbehov och badet riskerar att läggas ner. För oss i Sakpolitikerna är frågor som rör landsbygdens och byarnas villkor viktiga. Kommunal service är ett...

Ansvariga i kommunen smittade av dåligt flöde?

Debatt Kristianstadsbladet 1 juli 2022 SAKPOLITIKERNA Dåligt flöde i Graften! Har ansvariga i Kristianstads kommun blivit smittade? Varför har annars inte den rensning av den grävda Härnestadskanalen som enligt beslut skulle utförts i april, maj i år inte blivit...

En tusenlapp per invånare täcker viktiga lokala behov

Debatt Kristianstadsbladet 22 juni 2022 SAKPOLITIKERNA Överallt i kommunen finner vi samhällsengagerade människor som gärna tar ett eget ansvar för förbättringar i sin närmaste omgivning. Det är de som ordnar grillkvällar och valborgsbål för grannarna i byn. Vi finner...

Självförsörjande småskalig el ger lokal demokratiprocess stimulans

Debatt Kristianstadsbladet 10 juni 2022 SAKPOLITIKERNA Indien förbjuder export av vete till förmån för den inhemska befolkningen. Man har helt enkelt beslutat att prioritera den inhemska befolkningens behov av livsmedel, främst för att undvika matbrist och...

Share This