Nyheter

Nyheter

När kommunen när lokala handeln ökar ortens attraktion och livskraft

Debatt Kristianstadsbladet 30 maj 2022 SAKPOLITIKERNA Låt oss lyfta på alla tillgängliga huvudbonader för handlarna Ronny och Ann-Sofie Carlsson på Matöppet i Önnestad! Genom egna initiativ visar de hur service fortsatt kan ges till närboende när ett kommunalt beslut...

Förenklande stödjande kommunal attityd ger harmoniska företagare

Debatt Kristianstadsbladet 16 maj 2022 SAKPOLITIKERNA Det ska vara lätt – och välkommet – att vara företagare i Kristianstads kommun! I praktiken innebär detta ett öppet förenklande ­sinne från, inte minst kommunen och dess myndigheter genom dess tjänstepersoner – och...

Visst behöver Tollarp en boost till framtidsoptimism

Debatt Kristianstadsbladet 13 april 2022 Demokrati Den kommunala politiken blir mer och mer anonym, besluten fattas över folks huvuden. Ju längre avståndet mellan politik och medborgare blir, desto mer urvattnad blir demokratin. Vi kan se på utvecklingen i...

Fler regionala spår mycket viktigare än höghastighetståg

Debatt Kristianstadsbladet 19 mars 2022 Höghastighetståg Rolf Tronäss hade en intressant insändare i KB den 24 februari, där han resonerade kring Moderaterna och mullvadsproblem med anledning av dubbla budskap i frågan om höghastighetståg. HÖGHASTIGHETSTÅG Den...

Demokratin är vårt skyddsrum – välkomna de flyende ukrainarna

Debatt Kristianstadsbladet 7 mars 2022 Kriget i Ukraina Knappast någon person kan väl dessa dagar vara känslomässigt och intellektuellt opåverkad av Rysslands respektlösa invasion av den unga demokratin Ukraina. KRIGET I UKRAINA En uppenbart snävtänkt,...

Nu är klimatet det rätta för istid!

Debatt Kristianstadsbladet 5 februari 2022 FYSISK AKTIVITET Covid-19-pandemin med dess restriktioner har lett till att barn och unga inte fått möjlighet att röra sig i den omfattning som är gynnsam för att stärka deras hälsa fysiskt och psykiskt.  Att stimuleras...

Det kan göras mer för byarnas utveckling

REPLIK Debatt Kristianstadsbladet 10 januari 2022 Svar på Magnus Forsbergs debattartikel med rubriken ”De styrande behöver lyssna mer på byborna, publicerad den 30 december. SAMHÄLLSSERVICE Jag tackar Magnus Forsberg för hans svar på min insändare om servicen på...

Vi måste få fler som vill flytta till byarna

OND CIRKEL Kristianstadsbladet 27 december 2021 Fiskbilen slutade nyligen att köra hos oss i Röetved. Vi har förlorat den sista resten av service. Landsbygden och byarna behöver mer folk, då kanske småbutiker, hantverkare och frisörer med flera, får en chans att...

Sätt in bussar istället för att tulla på skyddszonen

NYA P-PLATSER I ÅHUS  I en tidigare debattartikel ställde vi ett antal frågortill kommunen gällande alternativ till nya p-platser. Vi väntar fortfarande på svar. Kristianstadsbladet 17 november 2021 Kan motstridiga intressen lösas? Om så, hur?  I den...

Share This