Nyheter

Nyheter

”Tusenlappen” ska kunna gälla alla orter och stadsdelar i kommunen

Debatt Kristianstadsbladet 18 augusti 2022 DEMOKRATI Svar på Magnus Forsbergs replik 9 augusti på vår debattartikel ”Ge byalagen tusen kronor per invånare för att främja projekt”. Tack Magnus för din fråga. Först och främst ska detaljerna, däribland praktiska och...

Ge byalagen tusen kronor per invånare för att främja projekt

Kristianstadsbladet 3 augusti 2022 Framtiden för friluftsbadet i Huaröd är oviss. Det finns ett stort investeringsbehov och badet riskerar att läggas ner. För oss i Sakpolitikerna är frågor som rör landsbygdens och byarnas villkor viktiga. Kommunal service är ett...

Ansvariga i kommunen smittade av dåligt flöde?

Debatt Kristianstadsbladet 1 juli 2022 SAKPOLITIKERNA Dåligt flöde i Graften! Har ansvariga i Kristianstads kommun blivit smittade? Varför har annars inte den rensning av den grävda Härnestadskanalen som enligt beslut skulle utförts i april, maj i år inte blivit...

En tusenlapp per invånare täcker viktiga lokala behov

Debatt Kristianstadsbladet 22 juni 2022 SAKPOLITIKERNA Överallt i kommunen finner vi samhällsengagerade människor som gärna tar ett eget ansvar för förbättringar i sin närmaste omgivning. Det är de som ordnar grillkvällar och valborgsbål för grannarna i byn. Vi finner...

Självförsörjande småskalig el ger lokal demokratiprocess stimulans

Debatt Kristianstadsbladet 10 juni 2022 SAKPOLITIKERNA Indien förbjuder export av vete till förmån för den inhemska befolkningen. Man har helt enkelt beslutat att prioritera den inhemska befolkningens behov av livsmedel, främst för att undvika matbrist och...

När kommunen när lokala handeln ökar ortens attraktion och livskraft

Debatt Kristianstadsbladet 30 maj 2022 SAKPOLITIKERNA Låt oss lyfta på alla tillgängliga huvudbonader för handlarna Ronny och Ann-Sofie Carlsson på Matöppet i Önnestad! Genom egna initiativ visar de hur service fortsatt kan ges till närboende när ett kommunalt beslut...

Förenklande stödjande kommunal attityd ger harmoniska företagare

Debatt Kristianstadsbladet 16 maj 2022 SAKPOLITIKERNA Det ska vara lätt – och välkommet – att vara företagare i Kristianstads kommun! I praktiken innebär detta ett öppet förenklande ­sinne från, inte minst kommunen och dess myndigheter genom dess tjänstepersoner – och...

Visst behöver Tollarp en boost till framtidsoptimism

Debatt Kristianstadsbladet 13 april 2022 Demokrati Den kommunala politiken blir mer och mer anonym, besluten fattas över folks huvuden. Ju längre avståndet mellan politik och medborgare blir, desto mer urvattnad blir demokratin. Vi kan se på utvecklingen i...

Fler regionala spår mycket viktigare än höghastighetståg

Debatt Kristianstadsbladet 19 mars 2022 Höghastighetståg Rolf Tronäss hade en intressant insändare i KB den 24 februari, där han resonerade kring Moderaterna och mullvadsproblem med anledning av dubbla budskap i frågan om höghastighetståg. HÖGHASTIGHETSTÅG Den...

Share This