Låt högstadiet vara kvar i Arkelstorp

Fajten för att Spängerskolan i Arkelstorp ska behålla sitt högstadium är viktig – och gäller så mycket mer än i vilken skola som högstadieeleverna i bygden ska gå i.g. Kristianstadsbladet 24 april 2024 HÖGSTADIET I ARKELSTORP Skolans fortsättning som F-9 skola...

Hade politikerna haft heder hade Åhus haft badhus

”Och kampen fortsätter.” Så skrev Leif Westerhede i ett insändarsvar till Anita Rosengren i KB/NSk 20 november. Han syftade med de orden på arbetet för ett badhus i Åhus. Den gode Westerhede har så rätt. Denna kamp för ett badhus i Skånes till befolkning 20:e största...