Vi måste få fler som vill flytta till byarna

OND CIRKEL Kristianstadsbladet 27 december 2021 Fiskbilen slutade nyligen att köra hos oss i Röetved. Vi har förlorat den sista resten av service. Landsbygden och byarna behöver mer folk, då kanske småbutiker, hantverkare och frisörer med flera, får en chans att...

Finns viljan hos Kristianstads politiker

27 av 45 kommuner med över 36 000 röstberättigade valde inför valet 2018 att minska antalet valkretsar. Kristianstad gick från tre valkretsar till två. Det innebar att den småpartispärr som infördes inför detta kommunval blev tre procent. Kristianstadsbladet 30...

Fler lokala partier sätter medborgarnyttan i fokus

Fler lokala partier sätter medborgarnyttan i fokus Kristianstadsbladet 27 september 2021 Kommunlokala partier kan tänka och agera fritt med fokus på att skapa nytta uteslutande med kommuninvånarnas behov och önskemål för ögonen. Till skillnad mot riksdagspartiernas...

Debatt

Visst ska det rivas, men inte några byggnader – Publicerad i KB torsdag 9/12-22 Lyft blicken och se Gamlegården om sju till tio år. Se ett sprudlande område med harmoniska aktiva människor. Vägen dit kan göras möjlig genom samordnade insatser. Så riv inga hus....