OND CIRKEL

Kristianstadsbladet 27 december 2021

Fiskbilen slutade nyligen att köra hos oss i Röetved. Vi har förlorat den sista resten av service. Landsbygden och byarna behöver mer folk, då kanske småbutiker, hantverkare och frisörer med flera, får en chans att överleva. Det är dags att agera.

När man betraktar det lilla kan man ibland skymta de stora sammanhangen. Jag insåg det när fiskbilen nu i veckan slutade köra hos oss i Röetved. Vi har förlorat den sista lilla resten av service. Det är delvis vårt eget fel, vi handlar gärna när vi ändå är i stan eller i Arkelstorp. Men fiskbilen var en uppskattad service, och medan vi grannar väntade på bilen passade vi på att prata med varandra. 

Fiskbilen var en del av det sociala kitt som håller ihop ett samhälle.

Dålig lönsamhet är förklaringen, och tillgången på fisk. Förr kunde han ta in fisk från båtarna i Karlshamn, men fisket i Östersjön är så dåligt nu att allt kommer från Göteborg. Det har också blivit längre mellan husen, som han uttryckte det. Husen finns visserligen kvar, men de gamle försvinner efterhand och inga nya kommer till, så kunderna blir färre. Den kraftiga höjningen av dieselpriset blev sista spiken. Nu kör han inte längre.

Landsbygden och byarna behöver mer folk. Fiskbilen kommer nog inte tillbaka för det, men med fler människor i husen, och fler hus med människor i, kan bussarna kanske börja köra igen och småbutiker, hantverkare och frisörer, med flera, får en chans. 

Mer folk på landsbygden kan bli verklighet om kommunen planerar för det, men det är faktiskt helt tvärtom. 

Nästan all ny bostadsbyggnation planeras i staden, därför att kommunen tycker att nya bostäder skall byggas där det finns bra kollektivtrafik. Det betyder att alla andra platser går miste om möjligheten att utvecklas, och därmed kommer den redan svaga kollektivtrafiken på landsbygden att efterhand bli ännu svagare.

Häruppe i norr gränsar Kristianstads kommun mot Bromölla, Olofström, Osby, Östra Göinge och Hässleholm. Längre söderut har vår kommun gräns också mot Hörby, Tomelilla och Simrishamn.

Åtta kommungrannar. Varje kommun ganska mycket för sig själv, värnar om den egna kommunen, har egna regler, egna avgifter, sätter sig själv först. 

Vi som bor här i gränslandet skulle må bättre om kommunerna samarbetade.

En tanke är att nya bostäder i till exempel Immeln, Värestorp och Fjälkestad så småningom kan ge underlag för en busslinje mellan Immeln och Kristianstad. 

Det har funnits en sådan för inte alltför många år sedan. Men då måste både Östra Göinge och Kristianstad vara intresserade av att samarbeta om saken, och planera för bostäder i området. 

Pandemin har visat att människor söker större bostäder, där man kan jobba hemifrån, och att många också vill bo på landet.

Även brandkåren i Arkelstorp behöver mer folk, raska kvinnor och män som inte tvekar att rycka ut, trots att de ofta hamnar i rena katastrofer och mänskliga tragedier. Anmäl er till tjänstgöring, ni som kan. 

Vi andra, som inte är lika unga och raska, kan åtminstone köpa deras kalender och samtidigt stödja de lokala sponsorerna och Barncancerfonden med en hundralapp. 

Också Sakpolitikerna behöver bli fler. Om du känner någon som värnar om de nära sakerna i din omgivning, så kan hen bli en av våra politiker i Kommunfullmäktige efter valet i höst. Tipsa om det eller bli medlem själv, vi har en hemsida och finns på Facebook.

Bo ThunellSakpolitiker i Röetved