Låt högstadiet vara kvar i Arkelstorp

Fajten för att Spängerskolan i Arkelstorp ska behålla sitt högstadium är viktig – och gäller så mycket mer än i vilken skola som högstadieeleverna i bygden ska gå i.g. Kristianstadsbladet 24 april 2024 HÖGSTADIET I ARKELSTORP Skolans fortsättning som F-9 skola...