Fajten för att Spängerskolan i Arkelstorp ska behålla sitt högstadium är viktig – och gäller så mycket mer än i vilken skola som högstadieeleverna i bygden ska gå i.g.

Kristianstadsbladet 24 april 2024

HÖGSTADIET I ARKELSTORP

Skolans fortsättning som F-9 skola påverkar även basortens – och närliggande orters – attraktionskraft och förmåga att utvecklas. Det borde bestämmande politiker i Kristianstads kommun med lätthet förstå.

Istället för att tala om att flytta elever vore det passligt att diskutera hur basortens utbud av service, kommunal och privat, ska bestå och utvecklas. Ett mål är att stärka Arkelstorp, Vånga och Oppmanna med omland så att inflyttning sker och Spängerskolan framöver får det elevunderlag som leder till att skolans utbud med fullständig grundskola inte ska ifrågasättas.

Fram till dess – förverkligande tar ju längre tid än ett beslut! – behöver uppenbart högstadiet få ett tillskott av elever från annat håll. Avståndet mellan Arkelstorp och Kristianstad lär vara detsamma som från Kristianstad till Arkelstorp.

Om elever från Fröknegårdsskolan får möjligheten att gå på högstadiet i Arkelstorp lär knappast Kristianstads lockelse, utbud och service påverkas särskilt mycket. En grundskola med högstadium i Arkelstorp kan däremot vara avgörande för om intresserade flyttar dit eller inte.

Det är oerhört betydelsefullt att hela Kristianstads kommun lever och utvecklas. Utbudet i kommunens basorter ska vara så starkt, livskraftigt och stort att nödvändiga förutsättningar ges. För detta är det önskvärt att ansvariga politiker visar och tar ansvar.

Sakpolitikerna

Åke Hultqvist, Yngsjö

Lennart Olsson, Tollarp

Annika Persson, Åhus

Roland Persson, Åhus

Share This