Var så god! Gör som ni vill! Istället för ett skarpt beslut mot lagbrott blev ett oenigt beslut i byggnadsnämnden ett generöst frikort.

Kristianstadsbladet 12 april 2024

ÅHUS SEASIDE

Beslutet visade sig bli knappast något annat än en i stunden passlig och ynklig underkastelse till följd av fastighetsägares påstådda tal om att de, likt överbevisade trotsiga smågossar, absolut inte skulle riva den lagvidriga utbyggnaden på Hotell Åhus Seaside.

En rivning skulle medföra konkurs och att 100 anställda på hotellet ställdes utan arbete, enligt Åhav Fastighets AB:s delägare Stefan Andersson och Christian Clausen.

Knappast! Sådan oskicklighet och bristande förmåga att finna en fungerande serveringsdelslösning utan ”pergolan” kan knappast ses annat än som en provokation och medveten överdrift från fastighetsägarna gentemot dem som driver hotellet. Fy!

Socialdemokraterna ansåg att den på prickmark otillåtet uppförda byggnadsdelen skulle kunna vara kvar om träpanelen i bröstningen byttes mot glas. Denna gestaltning hade Åhus Seaside tidigare visat på bilder.

Oavsett lösning kommer Åhav mycket billigt undan. Istället för sanktionsavgift och rivning – konkursat hotell och 100 uppsagda – är Åhav en stor vinnare.

När byggnadsnämnden i Kristianstads kommun tog beslut i ärendet 27 februari nämndes inte detta krav på byte av material. (S), Centerpartiet, Liberalerna och Moderaterna röstade för att träpanelerna skulle bytas – men inte mot vad! Grattis till fastighetsägarna för denna generositet där ni fått helt fria händer att agera efter vad ni tycker. Det är ju just det ni tidigare gjort och som lett till att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till byggnadsnämnden var att riva tak och väggar på det som fastighetsägarna okunnigt kallade pergola. (S), (C), (L) och (M) gav er genom sitt mjäkiga beslut ett frikort och amnesti från lagbrott.

(S), (C), (L) och (M) har lokalt skapat ett Lex Pergola, där den som har råd att chansa favoriseras och likabehandling kan åsidosättas.

Tänk om byggnadsdelen gjorts på alla sätt korrekt från början. Då hade vi som nu sett en snygg serveringsdel med träpanel. Att som förbipasserande i ögonhöjd se bara ben genom glaspanel, nej. Ibland är den bästa aktiviteten att göra inget. Dock måste, enligt beslutet, ”denna del rivas och byggas om”. Måhända kan det räcka med att panelerna byter plats?

Oavsett lösning kommer Åhav mycket billigt undan. Istället för sanktionsavgift och rivning – konkursat hotell och 100 uppsagda – är Åhav en stor vinnare. Företaget har därmed råd att vara generöst – och som en naturlig första insats kompensera för det slitage som gjorts på Åhusbryggans närliggande plankor när hotell och serveringsdel byggdes.

Som en fortsättning på arbetet med att byta ut dessa plankor och förse dem med rätt namn kan insatsen slutföras för resten av Åhusbryggan där plankor och namn försvunnit. Åhavs insats här ger garanterat god avkastning i goodwill hos ursprungliga planksponsorer och många andra, däribland gäster på Åhus Seaside.

Från Seasides sida har tidigare uttryckts en öppenhet för att bidra med medel för ett framtida kallbadhus i Åhus. Här får Åhav möjligheten att ta initiativet och dessutom göra rätt från början!

Sakpolitikerna

Åke Hultqvist, Yngsjö

Stefan Edenborg, Tollarp

Annika Persson, Åhus

Roland Persson, Åhus

Share This