En utbyggnad av hamnen i Åhus för att där kunna ta emot större och mer djupgående fartyg är en spännande tanke. Hur är det tänkt?

Kristianstadsbladet 3 oktober 2023

För att få en utbyggnad i hamn finns många frågor att besvara och många tankar att bidra med.

ÅHUS FRAMTID

I Kb har vi fått vissa svar. Vi har också fått se en grafisk bild på hur en utbyggnad av Åhus hamn kan te sig, med ny kaj, ny logistikyta och ny hamnbassäng samt nya vågbrytare, tolkade utifrån hamnledningens visioner. Investeringen beräknas till en miljard kronor. Med en byggtid på sju, åtta år kan tillskottet måhända invigas om ett decennium, beroende på hur omsorgsfullt och smidigt arbetet med bland annat tillståndsprocesser och hur eventuella överklaganden går.

Många frågor kräver ju svar. Tio år är en både kort och lång tid. Ska det fortsatt finnas en konkurrenskraftig handelshamn i Åhus och behov av en utbyggnad är en förutsättning för det, ja, då gäller det att arbeta i den riktningen. Parallellt görs stora framsteg vad gäller teknik.

Framtidens fartyg lär bli effektivare och mindre miljöpåverkande än dagens. Störningar kan förväntas – efter flera års byggande och transporter av byggmaterial – bli lägre än idag.

Vi förutsätter att alla delar i och av arbetet med en eventuell utbyggnad av hamnen sker på hållbart sätt. Det gäller allt, som med ett öppet och gott samarbete med berörda myndigheter att kommunicera med närboende och andra som kan tänkas påverkas.

En utbyggnad av hamnen kan genom ytterligare insatser på olika sätt förstärka Åhusortens goda varumärke och attraktionskraft. Tänk dig vilken lockelse en sandstrand vid utsidan av den nya vågbrytaren på Äspetsidan skulle kunna bli…

Ett återuppväckande av godstrafik på järnvägen från det nya hamnområdet till Kristianstad välkomnas. Miljöbelastningen för frakt av gods är ju per transportkilometer på järnväg näst lägst efter frakt på fartyg.

Vi ser här också framtida persontrafik med Pågatåg på Åhusbanan.

Som markägare till nuvarande hamn är det naturligt att Kristianstads kommun är den som finansierar också nybyggnaden. Genom intäkter från arrenden och hamnavgifter ska investeringen betalas tillbaka över tid. En hamn är ingen kommunal kärnverksamhet och ska därför inte belasta skattekollektivet.

Vi ser en OPS-finansiering som en möjlig lösning. Hamnutbyggnad, och även järnväg, är samhälleliga infrastrukturobjekt som är lämpliga för offentlig-privat samverkan. Här kan privata finansiärer, som företag i hamnen, mot framtida avkastning, delta vid sidan om kommunen.

För att få en utbyggnad i hamn finns många frågor att besvara och många tankar att bidra med. Här är två av dem:

• Hur påverkar en utbyggnad livet och miljön i vattnet, på land och i luften?

• Hur påverkas de närboende, Åhus som samhälle och Kristianstads kommun?

Vi ser fram emot framtida kloka svar – för kloka beslut.

Sakpolitikerna

Åke Hultqvist, Yngsjö

Lennart Olsson, Åhus

Ulrik Jönsson, Åhus

Stefan Edenborg, Tollarp

Nick Ljungdahl, Fjälkinge

Annika Persson, Åhus

Roland Persson, Åhus

Mona-Lis Torstensson, Åhus

Åke Bondesson, Åhus

Stig Johansson, Åhus

Krister Olsson, Kristianstad

Share This