Debatt Kristianstadsbladet 3 maj 2022

FRITID

– Vad har hänt med förslagen vi lämnade för två år sedan?

Det var andemeningen i en fråga som en av besökarna ställde vid sammanfattningen på Kristianstad kommuns avslutande dialogmöte i Önnestads folkhögskola onsdagen den 27 april.

Svaret kom efter att anteckningar från dialogmötet 14 oktober 2019 sökts i arkiv via dator. Förslagen, tankarna, de upplevda behoven, önskemålen från de boende i Önnestad och orterna runt om kring basorten lästes upp. Ett efter ett. Inte ett enda, av ganska många, hade förverkligats.

Slutsatsen av detta kan vara att de boende i Önnestad med omnejd inte är bra på att komma med vettiga förslag som förbättrar deras tillvaro. Den kan också – troligare! – vara att kommunens tjänstemän inte på allvar i de av förslag berörda förvaltningarna seriöst engagerat sig för att förverkliga dem. Nog tusan skulle något ”hålla måttet” och kunnat klaras av att genomföra på drygt två år.

Ett av förslagen från förra dialogmötet var en skatepark i Önnestad. Förslaget lämnades av ungdomar. De och förslaget bemöttes positivt. Det fanns nämligen Liederprojekt-medel att ansöka om för finansiering. Nu konstaterades det att ungdomarna inte ansökt, så det hade inte blivit av. Hoppsan!

Människor som är på väg att bli vuxna måste emellanåt få stöd och vägledning i en för dem ny situation. Det stödjande lärandet bidrar till bland annat tryggare blivande vuxna.

Nog tusan skulle en vuxen kommunal tjänsteman med erfarenhet och begrepp om hur man gör kunnat tagit initiativet att visa de unga hur en sådan ansökan ska skrivas! Även om det inte klart och tydligt innefattas i hens befattningsbeskrivning. Den friheten måste finnas. Här är det närmast tjänstefel att inte ge det stödet. Här hade insatsen kunnat leda till medel som bekostat en skatepark utan stora kommunala insatser. Den försumbara kommunala investeringen hade sannolikt gett avkastning i nöjda unga kommuninvånare, och goda marknadsförare.

Nog tusan skulle ungdomarnas önskan kunna förverkligas – även utan ett ”osökt” Leader-medel som ett dåligt försvar för kommunal inaktivitet!?

I trivsamma Önnestad hade för övrigt ett byalag kunnat driva frågan, om det funnits något.

Vad händer med förslagen noterade i protokollen från de tolv dialogmöten som hållits 2021-22? Vad kan kommuninvånarna förvänta sig ska hända innan nästa omgång om två år? Inget? Något?

Dialogmöten är viktiga för mötet medborgare politiker. Medborgare får chans att lyfta och lufta frågor, tankar och förslag som kan beröra dem personligen eller platsen, orten där de bor. Kunniga svarsvilliga tjänstemän från kommunala förvaltningar och bolag har under mötena funnits i mångfald och svarat, förklarat och informerat. Kommunens ledande politiker har funnits på plats och mött i dialog inom diverse angelägenheter.

Att antalet kommuninvånare som besökt dialogmötena varit tämligen så litet kan tolkas som att de övriga är nöjda. Fast vi tror inte det. Det tycks enklare att ”klaga” hemma än att konfrontera kommunfolket med sina angelägenheter. Genom att delta hade de kunnat få svar, visshet, förståelse och en lösning.

Fler invånare tar kanske chansen i nästa dialogmötesomgång? Då kan kanske respektive ansvarig inom kommunen, tjänsteman och politiker, väl pålästa om en orts tidigare förslag!, med stolthet redovisa ”allt” som förverkligats sedan senaste dialogmötet?!

Då visas respekt för besökare och folkviljan – och självmål, som i Önnestad, undviks.

Åke Hultqvist, besökt nio dialogmöten 2021-22

Ulrik Jönsson, besökt tre dialogmöten 2021-22

Stefan Edenborg, besökt ett dialogmöte 2021-22

Sakpolitikerna, tidigare Åhuspartiet

Share This