Upprustning av ”ängavägen” mellan P-platsen och utsiktstornet vid Pulken vid Härnestad, så att det blir lättare att ta sig fram för bland andra de som har stöd av rollator och de som kör barnvagn.
Genom att anlägga ett par enkla mötesplatser kan två fordon mötas på väg till/från handikapp-parkeringen vid utsiktstornet.

Medborgarförslag inlämnat av Sakpolitiker till Kristianstads kommun 16 juni 2023

Den insats som kommunen gör avbetalas sannolikt ganska fort av de turistinkomster och den PR som kommunen får genom denna ganska ringa investering.”

Medborgarförslag

Denna väg frekventeras av mycket folk under tranornas mellanlandning inför vidare färd till Hornborgasjön och vid återfärd senare på året. Även andra tider besöks Pulken av fågelskådare och andra friluftsintresserade människor, bland annat för fika och avkoppling.
Sträckan mellan parkeringsplatsen och utsiktsplatsen upplevs lång för vissa. Det gör det svårt för äldre – och andra personer – som kanske har behov av rollator.
Vägen behöver därför upprustas, breddas, jämnas och förses med bärlager. Eventuellt tillskapande av mötesficka/or för fordon som har tillstånd för att parkera på handikapp-parkeringen vid utsiktstornet. Det går inte att mötas nu och då kan förare tvingas backa sitt fordon en lång sträcka vilket är ett faromoment.
Markeringen bör förbättras för handikapp-parkering och parkering för värdar och serveringspersonal.
Tranornas besök vid Pulken är en stor attraktion för såväl kommunbor som fågel- och naturintresserade besökare från andra ställen i Sverige och även från andra länder.

Förslaget är undertecknat 16 juni 2023 och inlämnat av

Åke Bondesson

Mona-Lis Torstensson

Stig Johansson

Åke Hultqvist

Share This