Kristianstadsbladet 6 september 2022

Vi, Sakpolitikerna, fick för några dagar ett e-brev med frågan: ”Jag hittar inget i ert program om personer med funktionshinder har ni inget program för detta?”

VAL 2022/INKLUDERANDE

Alla är värda respekt. Alla ska få samhällets stöd när de behöver det.

Frågeställaren har helt rätt. Vi har inget särskilt program för personer med funktionshinder. Vi har inte heller särskilt skrivit om HBTQ+-personer eller hemlösa eller nya svenska medborgare eller andra som på olika sätt är eller kan känna sig förbisedda i samhället.

Kanske kan det verka som en brist att vi inte särskilt nämner funktionsnedsatta – eller någon annan utsatt grupp. Vi vill inte se det så. Vi har ett program för alla, där vi inkluderar alla. Vi arbetar utifrån alla människors lika värde – och vi vill vara delaktiga i att bygga ett samhälle där alla uppmärksammas!

Vi tar särskilt upp detta i två av punkterna i Sakpolitikernas vision om hur vi vill se Kristianstads kommun i framtiden:

• Alla vill vara delaktiga i samhället och dess utveckling. Alla i arbetsför ålder bidrar på olika sätt till samhället och betalar skatt.

• Attityden är öppen och inkluderande. Alla kan bidra med god vilja och göra det utifrån sina erfarenheter och kunskaper. Alla inser att vi då får ett bra omhändertagande samhälle, där ingen hamnar utanför.

Ingen hamnar utanför! Alla som behöver får det stöd, den service, den omsorg och den stimulans som är rimlig, rättvis och motiverad utifrån personens behov. Det kan skilja sig i omfattning, och utsträckning, bland annat beroende på var i livet en människa befinner sig och personens egna förmågor.

Vi har under de senaste åren i Kb/NSk kunnat läsa om hur illa personer med behov av till exempel personlig assistans behandlats. Insatser har starkt begränsats till för stödmottagaren oacceptabel nivå. Är paragrafer, bedömningsgrunder, omänskliga, måste de ändras så att handläggare kan göra vettiga beslut.

Vi väljer inte sexuell läggning. Det är något vi får med oss och ska få vara bekväma med, utan att andra ska ha synpunkter på det. Alla, oavsett ålder, har rätt att uttrycka sin könsidentitet och sin sexuella läggning.

Det som är normalt för en person kan kännas främmande för en annan. Ofta är det mindre vanliga, det obekanta, det som är utanför ”normen”, som gör oss rädda och osäkra – och kanske gör att vi beter oss konstigt, diskriminerande. Det kan vara emot en människa med funktionsnedsättning, en HBTQ+-person, en hemlös eller den som kommit till vårt land och inte än talar svenska lika bra som vi som fötts här.

Alla är värda respekt. Alla ska få samhällets stöd när de behöver det. Alla kan bidra till Kristianstads kommuns goda utveckling och en högre grad av förståelse och medvetenhet. Vi arbetar för att det ska bli så.

Sakpolitikerna

Åke Hultqvist, Yngsjö

Ulrik Jönsson, Åhus

Stefan Edenborg, Tollarp

Bo Thunell, Röetved

Lisbeth Svensson, Åhus

Krister Olsson, Kristianstad

Jan-Erik Persson, Åhus

Roland Persson, Åhus

Mona-Lis Torstensson, Åhus

Åke Bondesson, Åhus

Annika Persson, Åhus

Lennart Olsson, Åhus

Stig Johansson, Åhus

Sofie Gerhartz, Kristianstad

Share This