Debatt Kristianstadsbladet 5 februari 2022

FYSISK AKTIVITET

Covid-19-pandemin med dess restriktioner har lett till att barn och unga inte fått möjlighet att röra sig i den omfattning som är gynnsam för att stärka deras hälsa fysiskt och psykiskt. 

Att stimuleras till aktiviteter i unga år lägger en grund för ett vuxenliv där vana, behov och dragning till att hålla sig i form blir ett positivt måste för att må väl till både kropp och själ. En dag utan promenad, med eller utan hund eller rollator, utan löp- eller cykelrunda eller annan pulshöjande syresättande aktivitet kan upplevas som en mindre bra dag.

Alla vet att kroppen är skapad för att användas, likaså hjärnan. I fysisk aktivitet stimuleras båda. Barn och ungdomar med daglig fysisk aktivitet presterar bättre i skolan och får en bättre sömn. Kort uttryckt.

Som vuxna är det vårt ansvar att arbeta för att dagens unga får den bästa start i livet som det är möjligt. Vi ska bidra med vad som kan behövas inom olika områden och av olika slag. Bland annat för att de unga ska finna sin aktivitet. En rörelseform som gör det möjligt, för var och en, att må väl och utvecklas som individ och i sin personlighet.

Sett till Kristianstads Ishockeyklubbs framfart i hockeyallsvenskan är klimatet nu också det rätta för mer istid i Kristianstad. KIK:s behov och nyttjande av ishallen begränsar ju tillgängligheten till inomhusis för alla andra. Här gäller det att finna en balans mellan yrkesmässig sportutövning och kommuninvånarnas möjligheter till isidrotter.

I en debattartikel i KB 14 september 2019 om det kostsamma, hybrisartat innehållsrika badhuset på Näsby lyfte vi indirekt behovet av mer isyta i kommunen. Arenan för ishockeyn är väl den äldsta idrottslokal inne i centralorten som står på tur för förnyelse. Vi ställde frågan: ”Byggs badhusets publika delar så klokt att en ishall om x år kan dockas till och vissa delar samutnyttjas? Och utbyte ske energimässigt!”

Vi såg fördelar i att samla flera sporters arenor och samnyttja servicefunktioner och andra resurser. 

” Kanske kan här finnas och skolas egna spelare till KIK:s representationslag för herrar – och ett framtida för damer!?

Nu fungerar ishallen för KIK:s behov. Då gäller det att uppfylla kommuninvånarnas önskemål om istid. Socialdemokraterna Therese Sturesson och Anders Tell påtalar i KB 19 januari att isytan inte räcker för ungas behov. KB:s sportchef Patric Nilsson konstaterar ungefär samma i KB 25 januari. Han efterfrågar en träningsarena, som inte är ett ”skrytbygge”. Klokt formulerat – och ett rimligt anspråk.

Ska den betalande allmänheten få tillgång till is, precis som de i KIK betalda utvalda, behövs uppenbart en ny hall. Aktiviteter för unga flickor och pojkar ska prioriteras, utan att för den skull utesluta någon. Kanske kan här finnas och skolas egna spelare till KIK:s representationslag för herrar – och ett framtida för damer!? 

Den viktigaste vinsten är dock att ungdomarnas möjlighet att få känna på riktig istid kan tillgodoses, även i verkligheten. Varje social aktivitet som lockar en ung person att lägga sin smarttelefon åt sidan kan bidra till ökad hälsa, nu och senare i livet.

Med en träningshall kan is bli ett populärt socialt medium, för bättre balans i livet.

Åke Hultqvist, Sakpolitikerna

Lennart Olsson, Sakpolitikerna

Åke Bondesson, Sakpolitikerna

Share This