Debatt Kristianstadsbladet 30 maj 2022

SAKPOLITIKERNA

Låt oss lyfta på alla tillgängliga huvudbonader för handlarna Ronny och Ann-Sofie Carlsson på Matöppet i Önnestad!

Genom egna initiativ visar de hur service fortsatt kan ges till närboende när ett kommunalt beslut om upphandling av mat inte skötts på det sätt som torde vara det rimligaste och naturligaste, nämligen lokalt.

För Kristianstads kommun, som i andra kommuner, måste det vara högsta prioritet att först se till att beslut gynnar den egna kommunens invånare och företagare. Genom att se till att kommersiell, kommunal, ideell och/eller annan service stärks ökar livskraft och attraktion i en by, tätort, basort och stadsdel. Att ta beslut som skapar revor, sänker överlevnadsmöjligheter, i serviceutbudet är varken nu eller långsiktigt särskilt välbetänkt.

I KB den 17 maj, förklarar omsorgsnämndens ordförande Camilla Palm (M) att beslut om digitala inköp av matvaror togs för att kompetensen hos undersköterskor i hemtjänsten ska användas där den bäst behövs. Det är klokt. Förhoppningsvis ger det både undersköterskor och de brukare de gör insatser hos ökad kvalitet och tillfredsställelse. Det är önskvärt.

Av en eller annan anledning var enbart MatHem – ”Största matbutiken online”, som det står på nätet – intresserat av att lämna ett bud i upphandlingen. Gott så, företaget är välrenommerat, men inte kommunlokalt här. Kunde kommunens upphandlingsavdelning, lagligt och smart, med beaktande av lagen om offentlig upphandling, LOU, agerat på annat sätt? Så att även lokala företag lockats att delta?

Det naturliga, tycker vi i Sakpolitikerna, är att gå ut till de handlare som finns i de olika orterna och fråga om de är intresserade att sköta servicen, att förse personer som har hemtjänst i närområdet med de varor som de behöver.

Lika naturligt borde det vara att förskolor, skolor, äldreboenden och andra kommunala verksamheter handlar i den för dem närmaste affären. Härigenom förstärks köpkraften på orten. I en livsmedelsbutik kan sortimentet breddas och utbudet stärkas, så att fler närboende handlar där. Det finns inget egenvärde i att lämna hemmabutik för att handla i bortastormarknad, när det gäller de mest vanliga konsumtionsvarorna. Stärk köpkraften – så stärks orten, dess invånare och handlare.

Å andra sidan kan det innebära mer administrativt arbete för upphandlingsavdelningen med en mängd avtal. Det får den ta. I ett avtal är priset blott en av flera viktiga faktorer att ta med i beräkningen. Vinsterna av att kommuninvånare kan handla på sin ort, genom handlares försorg och intresse, är nu och på sikt betydligt större.

Kommunala beslut som helt i onödan mer skadar än gynnar invånarna och kommunens livskraft måste ersättas av nya och bättre! Det vore förnämligt om kommunala tjänstemänniskor kan se en ära och sport i att söka för att finna möjliga lokala leverantörer, lokala samarbetspartners. Finns seriösa och villiga sådana, ja då är det den vägen som Kristianstads kommun ska välja.

Åke Hultqvist, Yngsjö

Ulrik Jönsson, Åhus

Stefan Edenborg, Tollarp

Lennart Olsson, Åhus

Annika Persson, Åhus

Roland Persson, Åhus

Sakpolitikerna

Share This