Kan ett välkomnande till en ort vara mer attraktiv med en lokalt präglad utsmyckning än med ”vissna växter och ogräs”?

Birgitta Malmberg anser det. Hon gör det i en insändare i KB/NSk 28 augusti utifrån den anblick Åhus nordliga rondell ger. För de flesta av oss ger den sannolikt tyvärr mer känslan av ”blähä” än ”aha!”.

Kristianstadsbladet 19 september 2023

“Birgittas tankar om produkter från Åhus eminenta designföretag är goda, inte minst som inspiration.”

TRAFIK

Vi delar Birgitta Malmbergs uppfattning – och har tidigare delat med oss av vår syn i vårt, Sakpolitikernas, ”Yttrande över Ändring av översiktsplan för Åhus”, inlämnad till Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 13 april i år.

Vi skriver där:

”Snyggaste cirkulationsplatsen – igen!

När Kollekulla gestaltas kan någon portion av fantasi också välkomnande spilla över på närliggande cirkulationsplats. Den var en gång i tiden nominerad som en av Sveriges vackraste rondeller. På senare år har den blivit en av de sannolikt oskönaste, även om intentionerna varit välmenande. Åhus kultur och karaktär kan säkert odlas och gestaltas på ett trevligare och mer positivt iögonfallande sätt.

Den södra cirkulationsplatsen med sin hommebåt är fin och ger en spegling av Åhus.”

Hommebåten är ett sätt att lyfta Åhus kultur, nämligen ålfisket. Ålen var ju – mer förr än nu! – en av Åhus tre traditionella njutningar. De andra var tobak och sprit. Birgitta Malmberg omnämner indirekt spriten och ser bland annat en Absolutflaska som en prydnad i en rondell. En sådan skulle säkert bli en ögonhöjare – och med eventuella argument emot. Alkohol – om blott här som representerad tanke genom en stor förpackning – och trafik är en dålig, oönskad kombination.

Birgittas tankar om produkter från Åhus eminenta designföretag är goda, inte minst som inspiration. De kanske inte platsar i en cirkulationsplats, men väl som utsmyckning i det vi i vårt yttrande kallade ”Åhusporten”:

”Kollekulla = ”Åhusporten” – ett välkomnande

Nu när silo- och affärs-/brädgårdsbyggnaderna i kvarteret Kollekulla vid Åhus norra cirkulationsplats är borta öppnar sig möjligheten att ge dem som kommer till Åhus ett fräscht och tilltalande välkomnande. På platsen kan skapas ett ”Åhusporten”.

Hur ”Åhusporten” ska utformas och vad som kan inrymmas i begrepp och på kvartersmarken kan förslagsvis formuleras i tankar, ord och bild genom en arkitekttävling.

Här finns plats för mer än bostäder, som omnämns i planförslaget.”

En välkomnande rondell, anser vi i Sakpolitikerna, är en god första insats. Här gäller det att balansera och optimera hög trafiksäkerhet med utsmyckning. Vi har i partiet en särskild känsla för cirkulationsplatsen. Vi motionerade, då som Åhuspartiet, om tillkomsten av denna rondell. Den har nu i många år gett en smidigare trafik än de trafikljus som den ersatte.

I vårt ”Yttrande över Ändring av översiktsplan för Åhus” finns många fler tankar att ta del av. Yttrandet finns på Sakpolitikernas hemsida.

Sakpolitikerna

Åke Hultqvist, Yngsjö

Lennart Olsson, Åhus

Ulrik Jönsson, Åhus

Stefan Edenborg, Tollarp

Nick Ljungdahl, Fjälkinge

Annika Persson, Åhus

Roland Persson, Åhus

Mona-Lis Torstensson, Åhus

Åke Bondesson, Åhus

Stig Johansson, Åhus

Krister Olsson, Kristianstad

Share This