Franska språket är viktigt – och undervisning bör ske i Kristanstads kommuns grundskolor! I en gemensam motion inlämnad av oppositionspartierna – Moderaterna, Kristdemokraterna och Åhuspartiet – föreslås att • att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att skyndsamt återinföra franska som språkval för årskurs 6-9 i våra kommunala skolor Läs hela motionen i pdf-filen!