När ledande majoritetspolitiker i Kristianstads kommun visar handlingskraft då blir det med besked: ”Vi köper Galleria Boulevard!”

Då blir det bråttom – och då blir det dyrt för skattebetalarna. Då blir det även upprepning av ett misslyckat köp!

Kristianstadsbladet 9 december 2023

GALLERIKÖPET

Blir det då också korrekt enligt kommunallagen?

Bäst vore det om majoriteten självt tar initiativ och yrkar återremiss på hela ärendet när beslut ska tas i kommunfullmäktige, kf, tisdagen den 12 december.

En återremiss ger kommunen möjlighet att besvara frågor om ett eventuellt förvärv av kvarteren A och B i Galleria Boulevard. Frågor som är märkligt och besvärande obesvarade. Vi och den breda allmänheten måste få veta svaren!

• Varför är majoriteten/kommunen angelägen att gå in kommersiellt för att köpa denna galleria med parkeringshus?

• Varför är det så bråttom?

• Vem eller vilka – anses – gynnas av att Kristianstads kommun genom Kommunfastigheter AB:s dotterbolag AB Kristianstadsbyggen genomför detta köp?

• Vilka konsekvenser kan uppstå som påverkar andra, människor och verksamheter, häribland kommuninvånares behov och service negativt?

• Är det försvarbart att låna 470 miljoner kronor för att betala för en onödig byggnad som förväntas under ett antal år ge förlust på 25 miljoner kronor per år? Detta när kommunens ekonomi är extremt ansträngd!

• Vem eller vilka är det som trycker på för att Kristianstads kommun ska köpa – och vilka motiv finns för det? Sitter kommunen i en rävsax?

Den viktigaste frågan som skulle varit väl genombesvarad – med ett antal tänkbara svar, scenarier, nyttjandemöjligheter etcetera – skulle ställts i inledningen av processen:

• Vad ska vi använda gallerian till? Vilken nytta kan den ge?

Tidigare köpte kommunen kvarteret C, som stått tomt sedan delen byggdes, för 60 miljoner kronor. Dit skulle verksamheten vid Österängskolan kunna flyttas, efter att skolbyggnaden dömts ut efter en bristfällig undersökning. En mer noggrann kontroll, efter köpet av kvarteret C, var skicket så bra att Österänggymnasiet fick behålla sin ursprungliga plats. Som skattebetalare blir man mer än bekymrad över hur ogenomtänkt majoritetspolitiker i kommunen agerar.

Att ta fram en ”plan för fastighetens utveckling och framtida användningsområden” när ett köpbeslut av kvarteret A och B är taget är att börja i fel ände. Fastställande av planen bör skäligen göras i offentligheten av kommunens högst beslutande organ, kf, och inte av dess nämnd kommunstyrelsen, ks.

En av kommunfullmäktiges grundläggande uppgifter är att besluta ”i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen.” Ett förvärv av Galleria Boulevard och bildandet av två nya bolag torde både vara principiell och av större vikt. Det är däremot knappast en kommunal kärnverksamhet. Inte sett utifrån ”god ekonomisk hushållning” eller att det skulle vara en angelägenhet som är ”av allmänt intresse”.

Om nuvarande politisk majoritet förmår visa handlingskraft ännu en gång, en handlingskraft som de kan berömmas för, då agerar de så att kommunen inte förvärvar Galleria Boulevard.

Sakpolitikerna

Åke Hultqvist, Yngsjö

Ulrik Jönsson, Åhus

Stefan Edenborg, Tollarp

Lennart Olsson, Åhus

Bert-Olov Bergstrand, Åhus

Annika Persson, Åhus

Roland Persson, Åhus

Mona-Lis Torstensson, Åhus

Åke Bondesson, Åhus

Stig Johansson, Åhus

Share This