”Och kampen fortsätter.”

Så skrev Leif Westerhede i ett insändarsvar till Anita Rosengren i KB/NSk 20 november. Han syftade med de orden på arbetet för ett badhus i Åhus. Den gode Westerhede har så rätt. Denna kamp för ett badhus i Skånes till befolkning 20:e största tätort ska föras ända in i kaklet.  

Kristianstadsbladet 25 november 2023

Förhoppningsvis vänds nu första årets – förväntade?! – kännbara förlust genom effektiv marknadsföring till plus framöver och hälsobringande badförlustelser för fler.

BADHUS I ÅHUS

Om ledande politiker i Kristianstads kommun valt att visa prov på avtalsrespekt och heder – istället för agera svekfullt– hade de sett till att den överenskommelse som samtliga fullmäktigepartier gjorde genom Handslaget 2008 förverkligats i alla delar. Enda delen i avtalet som ännu inte genomförts är badhus i Åhus. I Handslaget ingick bland annat byggandet av Kristianstads Arena.

I Åhuspartiets, sedan 1994, stora engagemang för ett funktionellt badhus utan prål och skryt kom vi en bit. Två privata företag var intresserade av att bygga och äga badhuset med Kristianstads kommun som hyresgäst. Kostnaden för kommunen att disponera anläggningen ansågs dock vara något högre än vad kommunen då var beredd att betala.

Vad som tycktes vara rimligt att betala i Åhus påverkades sannolikt av att kommunen samtidigt planerade att med lånade medel tillskapa ett – behövligt! – nytt badhus i Kristianstad. Här var det dock inte fråga om att hålla tillbaka. Badriket försågs med extra ”extra allt”. Det fick kosta, och kostade!

För att ”som ögonfröjd och tankeförförelse” i planeringen få ihop intäktskalkylen i förhållande till driftskostnaderna och en budget i ”acceptabel” balans ökades kreativt det budgeterade antalet badgäster och därmed de fiktiva intäkterna. Att räkna är ju möjligt! Att göra möjligt uppenbart svårare…

Förhoppningsvis vänds nu första årets – förväntade?! – kännbara förlust genom effektiv marknadsföring till plus framöver och hälsobringande badförlustelser för fler.

I övrigt mycket Åhusnöjde Leif Westerhede saknar – som så många andra under många år – utöver badhus/simhall en större samlingslokal i samhället. Ja, så är det!

I Sakpolitikernas, tidigare Åhuspartiet, mål finns tillskapandet av ett folkhälso- och idrottscentrum i Åhus. I detta centrum för hälsoinriktade aktiviteter för de boende i den södra kommundelen ingår bland annat en simhall som en naturlig viktig del. I tankarna finns självfallet också utrymme för en större samlingslokal.

Allt för att på olika sätt stimulera alla till aktivitet, stärka kropp och sinne och få människor att aktivt medvetet välja hälsa. Andra val är ofriska.

Åke Hultqvist, en av Åhuspartiets grundare, ordförande i Sakpolitikerna

Share This