Kristianstadsbladet 3 augusti 2022

Framtiden för friluftsbadet i Huaröd är oviss. Det finns ett stort investeringsbehov och badet riskerar att läggas ner. För oss i Sakpolitikerna är frågor som rör landsbygdens och byarnas villkor viktiga. Kommunal service är ett berättigat intresse även utanför tätorten.

LOKALDEMOKRATI

Gemensamma angelägenheter ökar sammanhållningen på orten och bidrar till att bygga en starkare lokaldemokrati, som en motvikt till proffspolitiker.

Efter den stora kommunsammanläggningen, när Kristianstad blev den till ytan största kommunen i Skåne, men med en gles befolkning, har vi upplevt att stora resurser satsas på centrum och att byarna och landsbygden ofta glöms bort.

Den beräknade kostnaden för renovering av badet uppgår till 14 miljoner kronor efter uppräkning till 2021 års kostnadsläge. Det låter ganska mycket, men då ska man betänka att i stort sett ingenting har gjorts på 40 år. Bodil Fredriksson skrev i KB den 18 juni att Huarödsborna inte behöver några flashiga detaljer, bara de får behålla sitt bad. Att dra fram kommunalt vatten och avlopp, installera handikappramp, installera värme- och reningsanläggning, täta bassängen och se till så omklädningsrum och toaletter fräschas upp, är inga flashiga detaljer. Allt detta behövs.

Den löpande driften har tidvis skett genom en ideell badförening. Det är ingen dålig lösning på en ort med ett väl fungerande byalag. Gemensamma angelägenheter ökar sammanhållningen på orten och bidrar till att bygga en starkare lokaldemokrati, som en motvikt till proffspolitiker.

Sakpolitikerna vill att vissa kommunala beslut ska kunna fattas så lokalt – och så nära de människor som berörs av dem – som det är praktiskt och lagligt möjligt. Vi vill föra beslutanderätt till lägsta möjliga nivå, de berörda medborgarna. Vi vill införa en modell vi kallar ”tusenlappen”. En tusenlapp per ortsinvånare och år som är avsedd för förbättringar och trivsel på orten. Väl fungerande byalag – med stadgar som syftar till att främja ortens utveckling – är kommunens lokala demokratiska part. I byalaget förankras och beslutas om vad pengarna ska användas till för lokala projekt. Kommunens statistik anger antalet invånare i Huaröd till 266 personer 2020. Det skulle med vår Tusenlapp ge 266.000 kronor till Huarödsborna att fördela på angelägna förbättringar.

I Sakpolitikernas valprogram har vi tagit ställning för stöd till Huarödsbadet så att det kan hållas öppet även i fortsättningen.

Vår valtidning kommer snart att distribueras till alla hushåll i Kristianstads kommun. Den är viktig för dig! Spara den, för vi har inte råd att skicka ut mer än en trycksak. Mer finns att läsa på sakpolitikerna.se och på Facebook

Sakpolitikerna

Bo Thunell, Röetved

Stefan Edenborg, Tollarp

Åke Hultqvist, Yngsjö

Lennart Olsson, Åhus

Roland Persson, Åhus

Jan-Erik Persson, Åhus

Share This