Debatt Kristianstadsbladet 16 maj 2022

SAKPOLITIKERNA

Det ska vara lätt – och välkommet – att vara företagare i Kristianstads kommun! I praktiken innebär detta ett öppet förenklande ­sinne från, inte minst kommunen och dess myndigheter genom dess tjänstepersoner – och dess politiker.

Företagares uppgift är, kort uttryckt, att driva företag, att utveckla, sälja och tillhandahålla varor och tjänster. Lyckas en före­tagare väl skapas arbete även åt andra. En del i form av anställda. Andra genom att uppdrag läggs, inköp görs, med/hos andra företag. Kommunen får sin del i vinsten genom bland annat skatten. Utan väl fungerande företag, och harmoniska företagare, får kommunen svårigheter att utvecklas.

En företagsvänlig kommuns uppgift kan knappast vara att försvåra, fördröja eller förhindra företags utveckling. Detta sker i dag i Kristianstads kommun. Tyvärr.

Att vår kommun inte hamnade bättre än på plats 199 av 290 kommuner i Svenskt Näringslivs ranking ifjor är ett tydligt tecken på att företagsklimatet inte är gott enligt tillfrågade företagare. Kommunen har fått låga omdömen under flera år i rad.

Att kommunens företagare skulle ”sänka” sin hemkommun är långsökt. Att kraven från våra företagare skulle skilja sig från i andra kommuner är svårt att tro. Eller är det så att frågorna i enkäten inte är anpassade efter en ”Kristian­stadsmodell” så att företagarna kan ge höga betyg? Eller kan den låga rankingen faktiskt vara en tämligen så rätt­visande bild på att kommunen inte ger den ser­vice som efterfrågas och behövs?

I Åhuspartiets, Sakpolitikernas föregångares, valprogram från 2014, talar vi om service som kommunen förväntas ge. Vi konstaterar där att förbättringspotentialen är som högst vad gäller alkoholhandläggningen. Vi hade uppenbart fel om potentialen, om förmågan. Behovet av förbättring kvarstår 2022!

Vi har i flera fall fått ta del av att reglerna för till exempel serveringstillstånd är krångliga. Så länge lagkrav är uppfyllda ska inte ett lokalt regelverk eller begränsande tolkningar få råda. Här gäller det att bjuda till och förenkla.

Vi närmar oss sommaren och förhoppningsvis blir strömmen av besökare till kommunen stor och närande. Efter två års påtvingad frånvaro är det för många en efterlängtad come­back för Åhus Beachhandboll Festival och andra aktiviteter på evenemangsstranden.

Efter flera år av stridigheter och tvister med olika kontrahenter om bland annat inhägnad av området gäller det för kommunledningen att i god tid före evenemangens start se till att en för arrangemangen anpassad och gynnsam detaljplan kommer på plats på kommunens egen strand. Det gäller nu att agera så att Kristianstads kommuns varumärke stärks. Här finns, om väl skött, väl kommunicerat, goda möjligheter att ta del av Åhusbeachs nationellt, inte minst, goda varumärke och rykte.

I Kristianstads kommun ska det vara enkelt att vara ­företagare. Här förväntar vi oss att kommunens anställda och politiker agerar på ett sätt som stödjer och underlättar för företagsamheten. Kristianstad är en attraktiv kommun, ja, det tycker även företagarna här. Om inte riktigt nu, så sen – om vi i Sak­politikerna får råda.

Åke Hultqvist

Ulrik Jönsson

Stefan Edenborg

Roland Persson

Sakpolitikerna, tidigare Åhuspartiet

Share This