Debatt Kristianstadsbladet 7 mars 2022

Kriget i Ukraina

Knappast någon person kan väl dessa dagar vara känslomässigt och intellektuellt opåverkad av Rysslands respektlösa invasion av den unga demokratin Ukraina.

KRIGET I UKRAINA En uppenbart snävtänkt, maktberusad despot agerar för att, för mer sin egen del än någon annan ryss, återskapa ett starkare och större Ryssland. Han gör det i sin förljugna retorik med omtanke om sitt eget lands folk. De ska skyddas ifrån att smittas av de bieffekter som medborgarna i alltfler grannländer fått genom införandet av demokrati.

I rädslan för att få en samhällsordning där individers rätt och förmågor får blomma i frihet låter han ta livet av och förstör för de boende i ett grannland, en befolkning som han ser sig ha rätt till och som han egentligen, efter att besegrat den, ska ställa sig bakom och under hot stödja honom.

För den ryske diktatorn är hans ”eget” lands folks liv knappast värt något annat än som redskap för att behålla egen makt, nu med motiv att förgöra och vandalisera för grannar och vänner. Utan Vladimir Putins terroriserande av oliktänkande hade färre ukrainare och ryssar behövt begravas i förtid.

De två maktgalna pojkarna överlever på sina poster så länge de kan styra genom hot. Det gäller så länge de hotade, de medskyldiga i maktsfären och ”vanliga” medborgare, inte vågar, uthålligt förmår eller i nödvändigt antal och i kraft tror sig klara av att besegra en diktator – och hans med diktatur och begränsningar ”hjärntvättade” uppvaktning.

”Låt oss nu i Kristianstads kommun visa lojalitet med Ukrainas folk och förbereda för att på bästa sätt ta emot ett antal av de som flyr från krig och oroligheter.”

En annan oresonlig förtryckare som nu villigt ställer upp med resurser i kriget mot Ukraina är Alexander Lukasjenko. Belarus diktator är i sin isolering beroende av Putin och blir nu dennes villige tjänare med militärkapital.

De två maktgalna pojkarna överlever på sina poster så länge de kan styra genom hot. Det gäller så länge de hotade, de medskyldiga i maktsfären och ”vanliga” medborgare, inte vågar, uthålligt förmår eller i nödvändigt antal och i kraft tror sig klara av att besegra en diktator – och hans med diktatur och begränsningar ”hjärntvättade” uppvaktning.

Här i vårt land, där vi är tvättade med demokrati under lång tid, är det sannolikt svårt för de flesta att förstå och föreställa sig hur makthavare respektive befolkningen i övrigt i en diktatur tänker och resonerar. Denna okunskap är på sitt sätt en gåva för oss. Att till exempel få tala och uttrycka sig fritt, röra sig fritt, kunna delta i fria val och kunna protestera mot makthavare och deras ageranden utan att straffas är stort. Att ha tillgång till fri radio, tv och press som inte styrs eller censureras av politiker är bevis på demokratiska värden.

Vårt demokratiska normaltillstånd är grundat i lagar och förordningar. Det sprids vidare genom respekt för och ansvar om oss själva och om andra, allas rätt att leva och utvecklas efter egen vilja och egna förmågor. Varje individ, varje person, ska räknas och har betydelse. Varje människa är lika värd oberoende av kön, ålder, hudfärg, tro, sexuell läggning, nationalitet eller kulturell bakgrund.

Vi måste värna om och ställa upp för demokrati. I vår kommun, region, vårt land och överallt där demokratiyttringar görs. Vi måste stå upp för andra och varandra – och vara beredda att aktivt släppa på vår bekvämlighet och agera till stöd för våra medmänniskor på de sätt vi kan, just nu under och efter Putins krig. Regering, riksdag, organisationer och enskilda har gjort och gör viktiga insatser – och än fler behövs.

Varje människa har rätt till ett liv i fred och frihet. Demokrati är vårt skyddsrum, utan andra väggar än de lagar, de levnadsregler, som bygger ömsesidig respekt för, solidaritet med, tilltro till och kärlek för varandra.

Låt oss nu i Kristianstads kommun visa lojalitet med Ukrainas folk och förbereda för att på bästa sätt ta emot ett antal av de som flyr från krig och oroligheter.

Åke Hultqvist
Annika Persson
Roland Persson
Sakpolitikerna
, tidigare Åhuspartiet

Share This