Debatt Kristianstadsbladet 13 april 2022

Demokrati

Den kommunala politiken blir mer och mer anonym, besluten fattas över folks huvuden.

Ju längre avståndet mellan politik och medborgare blir, desto mer urvattnad blir demokratin.

Vi kan se på utvecklingen i Kristianstads kommun, som är resultatet av 17 sammanslagna kommuner och inför förra valet minskade man antalet ledamöter i fullmäktige till 65.

Argumenten för färre ledamöter, handlar bara om ekonomi och rationalitet, men demokrati tar lång tid och kostar pengar.

Vill man vara riktigt grundlig kan man i Lasse Bergs böcker om människans ursprung, konstatera att vi rent biologiskt behöver arbeta ca tre timmar om dagen för uppehället.

Sover man sedan åtta timmar återstår runt tolv timmar. Vad gör man med dessa timmar och varför är det så? Jo, det är för att vi ska diskutera och socialisera oss. Vi människor är inte störst och snabbast i naturen, men vi har en unik förmåga att samarbeta och då kräver det mycket tid och engagemang i varandra för att detta ska fungera. Det är så vi är skapta, attsamarbeta och diskutera med varandra.

Flera av de orter som en gång hade en egen kommun har stannat i utvecklingen och saknar starka lokala företrädare.

Johan Rönn känner sig med all rätt förbigången när det gäller utvecklingen i Tollarp. Han är förmodligen inte ensam om det. Flera av de orter som en gång hade en egen kommun har stannat i utvecklingen och saknar starka lokala företrädare. De dialogmöten som kommunen anordnar en till två gånger per mandatperiod är förstås bättre än ingenting, men i sin

nuvarande form bidrar de inte till att öka känslan av delaktighet hos medborgarna. Två gånger per mandatperiod är på tok för lite för att skapa ett bestående engagemang.

Det behövs ett kontinuerligt demokratiskt forum för medborgare utanför centralorten. Hur det ska se ut kan man diskutera, men varför inte stärka de befintliga byalagen och ge dem ökad status? Att i princip decentralisera de kommunala beslut som berör en ort enligt subsidiaritetsprincipen som gäller i EU.

Det är dags att skilja på kommunens operativa uppdrag som äldrevård, skola, omsorg och räddningstjänst, etc. från forum för demokratiska samtal. Demokratin behöver utvecklas och i vissa fall återerövras och då måste det finnas forum för detta. Det medborgare efterfrågar är mer sakpolitik i frågor som berör vardagen för oss alla.

Med anledning av Uppdrag Gransknings senaste avslöjande att några Blekingebor tror att Harrison Ford är Region Blekinges starke man, är det hög tid att lyfta kommunpolitiken från anonymiteten genom skilda valdagar. Visst finns risken att valdeltagandet sjunker, men det är en utmaning att ta sig an. Hellre ett lägre valdeltagare med väljare som vet vad de vill, än massor av röstande som inte har en aning om vad de röstat på.

Var och en kan göra testet i bekantskapskretsen, och fråga efter vilka personer man röstat in vid senaste valet.Decentralisera kommunala beslut, stärk representationen i kommundelarna och inför skilda valdagar!

.

Sakpolitikerna

Stefan Edenborg, Tollarp
Bo Thunell, Röetved 
Åke Hultqvist, Yngsjö 

Share This