Kristianstadsbladet 24 augusti 2022

Det är dags nu att diskutera hur regionens resurser fördelas, vilket Carina Ostrander, tillfällig vd på Malmö Opera, uppmanar Hässleholms kulturchef Jens Olsson att göra i en kulturdebattartikel i KB 2022-08-06.

VAL 2022

Det är också på tiden att Kristianstad får lite regional skatteåterbäring genom att fler regionala kulturverksamheter lokaliseras till Kristianstad.

Region Skånes kulturnämnds totala budget uppgår till cirka 550 miljoner 2021. Ungefär 60 procent är regionala skattepengar och resten i huvudsak statligt stöd. Ser man till hur dessa resurser fördelas runt om i Skåne är det väldigt liten del som hamnar i Kristianstad.

En av de regionala kulturinstitutionerna är Malmö Opera som är den dyraste kulturformen vi har och som finansieras av Region Skåne. En traditionell klassisk operaföreställning är ett allkonstverk med en stor sångarensemble på scenen, en symfoniorkester och teknikfylld scenografi. Allt detta kräver en enorm infrastruktur med stor scen, artistfoajé och verkstäder, något som bara operan i Malmö kan erbjuda.

Visst erbjuder Operan en omfattande turnéverksamhet, till exempel operaföreläsningar, kammaruppsättningar och opera på lastbilsflak. Men för att vi i Nordöstra Skåne också ska få tillgång till fler fullödiga operauppsättningar måste vi investera i en ordentlig scen, inte bara för opera utan för alla former av gästspel där det behövs en stor scen.

Riksteaterns definition av en stor scen är en scen med måtten 22 m bredd, 14 m djup och 15 m höjd och en salong med 700 – 800 sittplatser, vilket även ger en helt annan ekonomi vid kommersiella gästspel.

Enligt Riksteaterns klassificering har Kristianstad inte tillräckligt stor scen för att ta emot deras största gästspel. Ska vi i Kristianstad få en ökad del av regionens kulturbudget måste vi själva satsa på att utveckla infrastrukturen för kultur.

Det är alltså dags nu för Kristianstad– regionens officiella ”huvudstad”– att stärka sin kulturidentitet med en rejäl scen som kan vara ett centrum för kultur i hela nordöstra Skåne och Blekinge. Där vi kan ta emot alla former av gästspel från våra regionala kulturinstitutioner, Riksteatern och kommersiella gästspel.

De flesta verksamheter som Region Skånes kulturnämnd fördelar medel till ligger i Sydvästra Skåne och de kommuner som huserar verksamheterna bidrar själva med en hel del. Det är också på tiden att Kristianstad får lite regional skatteåterbäring genom att fler regionala kulturverksamheter lokaliseras till Kristianstad.

Genom åren har Kristianstad kommun investerat mycket stora belopp på olika idrottsanläggningar. Kristianstads Arena, Idrottsområde Söder med Kristianstads Fotbollsarena och nya Kristianstads Badrike är de allra största. Det är bra för folkhälsan och har satt Kristianstad på idrottskartan. Nu är det hög tid för Kristianstad att ta sin berättigade plats på kulturkartan.

Sakpolitikerna

Stefan Edenborg, Tollarp

Bo Thunell, Röetved

Åke Hultqvist, Yngsjö

Roland Persson, Åhus

Ulrik Jönsson, Åhus

Stig Johansson, Åhus

Jan-Erik Persson, Åhus

Share This