Debatt Kristianstadsbladet 10 juni 2022

SAKPOLITIKERNA

Indien förbjuder export av vete till förmån för den inhemska befolkningen. Man har helt enkelt beslutat att prioritera den inhemska befolkningens behov av livsmedel, främst för att undvika matbrist och prishöjningar. förbjuder export av vete till förmån för den inhemska befolkningen. Man har helt enkelt beslutat att prioritera den inhemska befolkningens behov av livsmedel, främst för att undvika matbrist och prishöjningar.

I Sverige tar man inga sådana hänsyn, ett överskott av el i Norrland exporteras medan södra halvan av landet tvingas importera el till skyhöga priser.

Elbolagen tjänar storkovan på den svenska elmarknaden, dels för att man får bra betalt för den el man exporterar, dels för att man tar ut vinster på det man importerar.

Fossila bränslen kostar snart dubbelt så mycket som för några år sedan, en kostnadsökning som förklaras av det ryska anfallskriget. Ändå har oljebolagen tjänat 1 500 000 000 000 kronor på detta. Och för att gottgöra svenska bilägare skänker staten 1 000 kronor till varje bilägare i kompensation.

Mot bakgrund av dessa hastigt uppkomna händelser och med konsekvenser för oss enskilda borde det vara ett tydligt incitament att ”ta saken i egna händer”.

Kristianstads kommun och dess invånare har stor potential att vara självförsörjande på el, helt enkelt genom en kraftig satsning på sol och vind.

Småskalig elproduktion ska utvecklas tillsammans med dem som berörs och i huvudsak kommer att ta del av energin. Lokalt och kommunalt producerad el ska i första hand användas av kommunens invånare och endast ett överskott säljas utanför kommunen.

För att öka delaktigheten och motivationen att vara med och lösa detta förutsätts att man via byalag eller byanätverk startar lokala processer för hur detta ska genomföras. Den centrala kommunala förvaltningen kan omöjligt fatta dessa beslut utan ett omfattande förankringsarbete då energiproduktionen ska vara så lokal som möjligt.

Ska vi komma vidare i en så pass viktig fråga förutsätter det ett totalt lokalt engagemang. Frågan kan inte toppstyras vare sig från elbolag eller centralt agerande kommunledningar.

Kommunen ska vara ett verktyg för invånarna och inte ett verktyg för marknaden. Invånarna ska använda sitt engagemang och inflytande för att skapa ett drägligt liv i trygghet och förtroende. Vi måste återupprätta demokratin!

Stefan Edenborg, Tollarp

Ulrik Jönsson, Åhus

Bo Thunell, Röetved

Åke Hultqvist, Yngsjö

Lisbeth Svensson, Åhus

Christer Olsson, Kristianstad

Lennart Olsson, Åhus

Stig Johansson, Åhus

Jan-Erik Persson, Åhus

Sakpolitikerna

Å

Share This