Debatt Kristianstadsbladet 19 mars 2022

Höghastighetståg

Rolf Tronäss hade en intressant insändare i KB den 24 februari, där han resonerade kring Moderaterna och mullvadsproblem med anledning av dubbla budskap i frågan om höghastighetståg.

HÖGHASTIGHETSTÅG Den bärande tanken bakom höghastighetståg är att det är miljövänligt och klimatvänligt. Avsikten är att klimatbelastande flyg- och bilresor ska flyttas över till järnväg. För tjugo år sedan var det en giltig tanke, men utvecklingen av elbilar och inom kort också elflygplan har helt förändrat spelplanen. Elflyg befinner sig i stark utveckling, mycket på grund av allt effektivare batterier, och flyget kan då bli ett mycket klimat- och miljövänligt sätt att resa.

Trafikverket presenterade 2017 rapporten ”Klimatpåverkan från höghastighetståg” där man redogör för klimatbelastningen från bygget av höghastighetsjärnvägar och beräknar den klimatnytta som projektet genererar i form av minskade utsläpp från den trafik som flyttas över från flyg och bil. I sammanfattningen konstateras att ”I huvudkalkylen är det ackumulerade nettoutsläppet av växthusgaser noll cirka 25-35 år efter trafikstart…” Det tar alltså 25-35 år efter trafikstart innan man kan börja räkna in de positiva klimateffekter som överflyttningen av resenärer från bil och flyg till höghastighetstågen beräknas ge. 2017, när beräkningen gjordes, var inte elbilar en realitet, så som det är idag. Fossilfria flygplan var knappast ens påtänkt.

Den snabba tekniska utvecklingen av elfordon på marken och i luften gör att det aldrig kommer att uppstå någon klimatnytta av höghastighetstågen. Vi kommer att bli stående med en gigantisk klimatskuld från byggnationen av banorna, från de oerhörda mängder stål och betong som skall tillverkas och många kvadratmil biologiskt aktiv jord som för alltid läggs under ett täcke av betong. Den som ändå vill främja byggandet av höghastighetsbanor måste därför presentera andra argument än klimatnyttan.

Enligt en analys som Region Skåne gjort med anledning av sitt yttrande till Trafikverket skulle ett dubbelspår på banan mellan Kristianstad och Hässleholm kunna bidra till en utveckling av nordöstra Skåne som kan generera 8 000 nya bostäder.

Det viktigaste är att satsa på den regionala tågtrafiken, tycker skribenterna. En bana från Kristianstad till Malmö via Tollarp och Hörby hade inte bara kapat restid, utan också minskat känsligheten vid trafikproblem.

Det behövs verkligen fler regionala järnvägar. Det skånska järnvägsnätet är fullt. Det som behövs allra mest är en ny järnväg från Kristianstad till Lund/Malmöområdet, via Tollarp och Hörby. För alla resenärer från Kristianstad och öster därom, skulle en resa till Lund då inte gå till Hässleholm först, man sparar alltså cirka tre mils restid. Dessutom kommer Hörby och Tollarp att bli nya järnvägsorter i Skåne. Den nya banan, den så kallade Diagonalen, kan antagligen också bidra till en utveckling som kan generera tusentals nya bostäder i sitt område. Dessutom ökar det skånska järnvägsnätets robusthet mot störningar. Idag kan ett elfel i Hässleholm slå ut stora delar av järnvägstrafiken i Skåne.

Decenniers eftersatt underhåll av järnvägsnätet orsakar ständiga problem för resenärerna i form av signalfel, växelfel, nedrivna kontaktledningar med mera. Förbättringsåtgärder på det området är betydligt mer angeläget än höghastighetståg.

Sakpolitikerna

Bo Thunell, Röetved 
Åke Hultqvist, Yngsjö 
Lennart Olsson, Åhus 
Lisbeth Svensson, Åhus 
Roland Persson, Åhus

Share This